Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương (Khảo sát báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ năm 2016) :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Nguyễn, Lê Hoàng
Nhan đề Báo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương (Khảo sát báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ năm 2016) : LVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / Nguyễn Lê Hoàng; NHDKH:PGS.TS Hà Huy Phượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
Mô tả vật lý 120tr. ; 20cm.
Tóm tắt Báo chí với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng - một số vấn đề lý luận; Thực trạng và giải pháp.
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Hùng Vương
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Phú Thọ
Tác giả(bs) CN Hà Huy Phượng
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50101458
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124780
00242
004695D965E-016A-444A-84A8-9CF2D10E2C1A
005202405211505
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240521150506|bhaoltp|c20240521145959|dhaoltp|y20190213133504|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV1-BC|bBAO
100 |aNguyễn, Lê Hoàng
245 |aBáo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương (Khảo sát báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ năm 2016) : |bLVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / |cNguyễn Lê Hoàng; NHDKH:PGS.TS Hà Huy Phượng
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2018
300 |a120tr. ; |c20cm.
520 |aBáo chí với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng - một số vấn đề lý luận; Thực trạng và giải pháp.
653 |aTín ngưỡng
653 |aBáo chí
653 |aHùng Vương
653 |aTruyền thông
653 |aPhú Thọ
700 |aHà Huy Phượng
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50101458
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50101458 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào