Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Đỗ, Quốc Hưng
Nhan đề Báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương : LVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / Đỗ Quốc Hưng; NHDKH: TS Lê Thị Nhã
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
Mô tả vật lý 131tr. ; 20cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương; Thực trạng báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương; Giải pháp nâng cao chất lượng của báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Địa phương
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Nhã
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100932
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=4675
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122443
00242
0045B692D22-196F-45B5-804A-B8F0CCADB9C2
005202405200750
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240520075007|bhaoltp|y20180305101830|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV1-BC|bBAO
100 |aĐỗ, Quốc Hưng
245 |aBáo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương : |bLVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / |cĐỗ Quốc Hưng; NHDKH: TS Lê Thị Nhã
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2015
300 |a131tr. ; |c20cm.
520 |aCơ sở lý luận và thực tiễn báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương; Thực trạng báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương; Giải pháp nâng cao chất lượng của báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương
653 |aPhát triển
653 |aBáo chí
653 |aĐịa phương
653 |aPhú Thọ
653 |aKinh tế
700 |aLê, Thị Nhã|cTS
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100932
856|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=4675
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100932 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào