Thông tin đầu mục
DDC ĐT6-LSĐ GIAO
Tác giả CN Nguyễn Thị Hảo
Nhan đề Giáo trình lịch sử thế giới (Chuyên đề) : Giáo trình nội bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Hảo CNĐT
Tóm tắt Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương tây; Các quốc gia phong kiến phương Đông, phương Tây; Chủ nghĩa tư bản thế giới; CNXH thế giới từ 1917 đến nay...
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 137tr ; 30cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện BC&TT. Khoa Lịch sử Đảng
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Khoa Khoa Lịch sử Đảng
Môn học Lịch sử thế giới (chuyên đề)
Môn học Lịch sử thế giới
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80101927
000 00000nam a2200000 a 4500
00127569
00244
004FBA76500-CAB0-45EB-9F87-74359A73BC2A
005202211280915
008 s2019 vm| vie
0091 0
039|a20221128091603|bluyenvth|c20221028144915|dluyenvth|y20200626101341|zhangptt
041|aVie
082|aĐT6-LSĐ|bGIAO
100|aNguyễn Thị Hảo
245|a Giáo trình lịch sử thế giới (Chuyên đề) : |bGiáo trình nội bộ / |cNguyễn Thị Hảo CNĐT
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300|a137tr ; |c30cm
500|aĐTTS ghi: Học viện BC&TT. Khoa Lịch sử Đảng
520|aCác quốc gia cổ đại phương Đông, phương tây; Các quốc gia phong kiến phương Đông, phương Tây; Chủ nghĩa tư bản thế giới; CNXH thế giới từ 1917 đến nay...
653|aGiáo trình
653|aLịch sử
653|aThế giới
690|aKhoa Lịch sử Đảng
692|aLịch sử thế giới (chuyên đề)
692|aLịch sử thế giới
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80101927
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80101927 Kho đề tài ĐT6-LSĐ GIAO Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào