Thông tin đầu mục
DDC ĐT18-XHH AN
Tác giả CN Phạm Hương Trà
Nhan đề An sinh xã hội (Giáo trình in sách) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 /
Thông tin trách nhiệm Phạm Hương Trà CNĐT
Tóm tắt Nhập môn an sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, Việt Nam; Các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 214 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80101810
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127412
00244
00462D2A052-8736-4000-A285-71C9287FE493
005202101050854
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20210105085418|bhangptt|y20200617152700|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT18-XHH|bAN
100 |aPhạm Hương Trà
245 |aAn sinh xã hội (Giáo trình in sách) : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 / |cPhạm Hương Trà CNĐT
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300 |a214 tr. ; |c30 cm.
520|aNhập môn an sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, Việt Nam; Các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội
653 |aAn sinh xã hội
653 |aGiáo trình
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80101810
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80101810 Kho đề tài ĐT18-XHH AN Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào