Thông tin đầu mục
DDC ĐT21-PB CHAT
Tác giả CN Lê Khánh Lộc
Nhan đề Chất lượng quản lý, phục vụ sinh viên nội trú tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 /
Thông tin trách nhiệm Lê Khánh Lộc
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu về chất lượng quản lý và phục vụ sinh viên nội trú; chỉ ra những biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ sinh viên nội trú tại Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
Mô tả vật lý 82tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Sinh viên nội trú
Từ khóa tự do Chất lượng
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102531
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131538
00244
0040FD13CB3-E140-4A9A-80B6-609E521FBFB6
005202303231449
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230323144942|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT21-PB|bCHAT
100 |aLê Khánh Lộc
245 |aChất lượng quản lý, phục vụ sinh viên nội trú tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / |cLê Khánh Lộc
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2022
300 |a82tr. ; |c30 cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu về chất lượng quản lý và phục vụ sinh viên nội trú; chỉ ra những biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ sinh viên nội trú tại Hà Nội
653 |aHọc viện Báo chí và Truyền thông
653 |aQuản lý
653 |aSinh viên nội trú
653 |aChất lượng
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102531
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102531 Kho đề tài ĐT21-PB CHAT Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào