Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV2-CTH CHÂT
    Chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay.
DDC LV2-CTH
Tác giả CN Phạm, Văn Công
Nhan đề Chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay. LV ThS CN: Chính trị học / 8310201 : Phạm Văn Công; Người hướng dẫn KH: Vũ Hồng Vận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 96 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và chất lượng quy hoạch cán bộ; Thực trạng chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý và vấn đề đặt ra; Mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý.
Từ khóa tự do Quy hoạch cán bộ
Từ khóa tự do Thành ủy Hà Nội
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Ban Thường Vụ
Chuyên ngành Chính trị học
Tác giả(bs) CN Vũ Hồng Vận
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104236
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128979
00242
004CC3C6978-8316-43DF-AA21-77C8F7CD79CD
005202104010939
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210401093948|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV2-CTH|bCHÂT
100 |aPhạm, Văn Công
245 |aChất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay. |n8310201 : |bLV ThS CN: Chính trị học / |cPhạm Văn Công; Người hướng dẫn KH: Vũ Hồng Vận
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a96 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và chất lượng quy hoạch cán bộ; Thực trạng chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý và vấn đề đặt ra; Mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý.
653 |aQuy hoạch cán bộ
653 |aThành ủy Hà Nội
653 |aQuản lý
653 |aBan Thường Vụ
691 |aChính trị học
700 |aVũ Hồng Vận|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104236
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104236 Kho luận văn LV2-CTH CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào