Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CHAT
    Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Bùi, Đình Thi
Nhan đề Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. LV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / 8310202 : Bùi Đình Thi; Người hướng dẫn KH: Trương Ngọc Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 96 tr.+ phụ lục ; 30 cm.
Tóm tắt Những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ thời gian tới.
Từ khóa tự do Chất lượng đội ngũ
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Cán bộ lãnh đạo
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Nam
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104165
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128775
00242
004AAE4800C-80A1-4289-A534-5622ED908255
005202103171414
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210317141425|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCHAT
100 |aBùi, Đình Thi
245 |aChất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. |n8310202 : |bLV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / |cBùi Đình Thi; Người hướng dẫn KH: Trương Ngọc Nam
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a96 tr.+ phụ lục ; |c30 cm.
520 |aNhững vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, ở tỉnh Phú Thọ thời gian tới.
653 |aChất lượng đội ngũ
653 |aQuản lý
653 |aPhú Thọ
653 |aCán bộ lãnh đạo
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
700 |aTrương Ngọc Nam|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104165
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104165 Kho luận văn LV11-XDĐ CHAT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào