Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CHÂT
    Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay :
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Phan Hồng Phúc
Nhan đề Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8 31 02 03 / Phan Hồng Phúci; Người HDKH: PGS.TS Trương Ngọc Nam
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 94 tr. ; 30cm
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong thời\ gian tới
Từ khóa tự do Hải Lăng
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Quảng Trị
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Cấp huyện
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Nam
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50103861
000 00000nam a2200000 a 4500
00127662
00242
0045B7D8EF3-316D-4E82-BCB5-CB93367E6ECA
005202007091524
008 s2020 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|y20200709152423|zhangptt
041|aVie
082|aLV11-XDĐ|bCHÂT
100|aPhan Hồng Phúc
245|aChất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8 31 02 03 / |cPhan Hồng Phúci; Người HDKH: PGS.TS Trương Ngọc Nam
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300|a94 tr. ; |c30cm
520|aMột số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong thời\ gian tới
653|aHải Lăng
653|aLãnh đạo
653|aQuảng Trị
653|aCán bộ
653|aQuản lý
653|aCấp huyện
700|aTrương Ngọc Nam
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50103861
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50103861 Kho luận văn LV11-XDĐ CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào