Thông tin đầu mục
DDC ĐT18-XHH BAO
Tác giả CN Phạm Hương Trà
Nhan đề Báo điện tử với việc đưa tin về bạo lực gia đình : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm /
Thông tin trách nhiệm Phạm Hương Trà (CNĐT)
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
Mô tả vật lý 93tr ; 30cm
Từ khóa tự do Báo điện tử
Từ khóa tự do Bạo lực gia đình
Từ khóa tự do Đề tài khoa học
Tác giả(bs) CN Phạm Hương Trà
Địa chỉ HVBCTT Kho cán bộ (1): 30200996
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80100518
000 00000nam a2200000 a 4500
00117476
00244
00418229
005201811100954
008 s2013 vm| vie
0091 0
039|a20181110095449|bhangptt|c20171021021846|dtinhtx|y20171013172403|zajclib
041|aVie
082|aĐT18-XHH|bBAO
100|aPhạm Hương Trà
245|aBáo điện tử với việc đưa tin về bạo lực gia đình : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm / |cPhạm Hương Trà (CNĐT)
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2013
300|a93tr ; |c30cm
653|aBáo điện tử
653|aBạo lực gia đình
653|aĐề tài khoa học
700|aPhạm Hương Trà
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200996
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80100518
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100518 Kho đề tài ĐT18-XHH BAO Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 30200996 Kho cán bộ ĐT18-XHH BAO Đề tài nghiên cứu khoa học 2
Không có liên kết tài liệu số nào