Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại hiện nay :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Nguyễn, Thùy Chi
Nhan đề Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại hiện nay : LVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / Nguyễn Thùy Chi; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
Mô tả vật lý 142 tr ; 30 cm
Tóm tắt Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng công tác thông tin đối ngoại trên báo điện tử ĐCSVN, kinh nghiệm hoạt động thông tin đối ngoại của một số báo điện tử chủ lực của Việt Nam, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của báo trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Báo điện tử
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Đối ngoại
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Sơn
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100709
000 00000nam a2200000 a 4500
00116070
00242
00416810
005201802281606
008 s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180228160905|bluyenvth|c20171021020201|dtinhtx|y20171013172230|zajclib
041|aVie
082|aLV1-BC|bBAO
100|aNguyễn, Thùy Chi
245|aBáo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại hiện nay : |bLVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / |cNguyễn Thùy Chi; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Phạm Minh Sơn
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2012
300|a142 tr ; |c30 cm
520|aTrên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng công tác thông tin đối ngoại trên báo điện tử ĐCSVN, kinh nghiệm hoạt động thông tin đối ngoại của một số báo điện tử chủ lực của Việt Nam, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của báo trong thời gian tới.
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aBáo điện tử
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
653|aThông tin
653|aĐối ngoại
700|aPhạm, Minh Sơn|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100709
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100709 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào