Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL22-TTĐN BAO
    Báo điện tử thông tấn xã Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại :
DDC KL22-TTĐN
Tác giả CN Huỳnh, Bích Ngọc
Nhan đề Báo điện tử thông tấn xã Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại : KLTN Thông tin đối ngoại / Huỳnh Bích Ngọc;Người hướng dẫn:TS.Phạm Văn Rân
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí&TT, 2008
Mô tả vật lý 82tr ; 30cm
Tóm tắt Công tác thông tin đối ngoại của nước ta thời kỳ đổi mới. Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam phục vụ công tác đối ngoại giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại
Từ khóa tự do Báo điện tử
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Đối ngoại
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Rân
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70100913
000 00000nam a2200000 a 4500
00115030
00243
00415740
005201903220851
008 s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190322085108|btrinhntk|c20171021015127|dtinhtx|y20171013172123|zajclib
041|aVie
082|aKL22-TTĐN|bBAO
100|aHuỳnh, Bích Ngọc
245|aBáo điện tử thông tấn xã Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại : |bKLTN Thông tin đối ngoại / |cHuỳnh Bích Ngọc;Người hướng dẫn:TS.Phạm Văn Rân
260|aH. : |bHọc viện Báo chí&TT, |c2008
300|a82tr ; |c30cm
520|aCông tác thông tin đối ngoại của nước ta thời kỳ đổi mới. Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam phục vụ công tác đối ngoại giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại
653|aBáo điện tử
653|aThông tin
653|aViệt Nam
653|aKhóa luận
653|aĐối ngoại
700|aPhạm, Văn Rân
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70100913
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70100913 Kho khóa luận KL22-TTĐN BAO Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào