Thông tin đầu mục
DDC 895.922
Tác giả CN Xuân Diệu
Nhan đề Các nhà thơ cổ điển Việt Nam : Tiểu luận 1950-1980 /. Tập 2, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Đào Tấn / Xuân Diệu
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 1982
Mô tả vật lý 433tr ; 19cm
Tùng thư Văn học hiện đại việt nam
Tóm tắt Nghiên cứu về thơ văn của các nhà thơ cổ điển, Hồ Xuân Hương bà chúa thơ nôm, tính tư tưởng trong ba bài thơ Hồ Xuân Hương, Cao Bá quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu,Đào Tấn
Từ khóa tự do Cận đại
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Nhà thơ
Từ khóa tự do Tiểu luận
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Văn học
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10110556
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(1): 20123760
000 00000nam a2200000 a 4500
00171
0022
00475
005201712071039
008 s1982 vm| vie
0091 0
039|a20171207103952|bhangptt|c20171021000215|dtinhtx|y20171013170215|zajclib
041|aVie
082|a895.922|bCAC
100|aXuân Diệu
245|aCác nhà thơ cổ điển Việt Nam : |bTiểu luận 1950-1980 /. |nTập 2, |pHồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Đào Tấn / |cXuân Diệu
260|aH. : |bVăn học, |c1982
300|a433tr ; |c19cm
490|aVăn học hiện đại việt nam
520|aNghiên cứu về thơ văn của các nhà thơ cổ điển, Hồ Xuân Hương bà chúa thơ nôm, tính tư tưởng trong ba bài thơ Hồ Xuân Hương, Cao Bá quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu,Đào Tấn
653|aCận đại
653|aNghiên cứu
653|aNhà thơ
653|aTiểu luận
653|aViệt nam
653|aVăn học
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10110556
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(1): 20123760
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20123760 Phòng mượn tư chọn 895.922 CAC Sách tham khảo 1
2 10110556 Phòng đọc mở 895.922 CAC Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào