Thông tin đầu mục
DDC 800-809
Nhan đề 10 năm nhà xuất bản văn học 1965 - 1975
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 1976
Mô tả vật lý 344 tr ; 19 cm
Tóm tắt Gồm các tác phẩm văn học: sáng tác, lý luận, phê bình, nghiên cứu, dịch thuật từ năm 1965 - 1975
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Phê bình
Từ khóa tự do Xuất bản
Từ khóa tự do Văn học
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10109302
000 00000nam a2200000 a 4500
001369
0022
004413
005201806041645
008 s1976 vm| vie
0091 0
039|a20180604164548|bhangptt|c20180604145832|dluyenvth|y20171013170238|zajclib
041|aVie
082|a800-809|bMƯƠI
245|a10 năm nhà xuất bản văn học 1965 - 1975
260|aH. : |bVăn học, |c1976
300|a344 tr ; |c19 cm
520|aGồm các tác phẩm văn học: sáng tác, lý luận, phê bình, nghiên cứu, dịch thuật từ năm 1965 - 1975
653|aLí luận
653|aNghiên cứu
653|aPhê bình
653|aXuất bản
653|aVăn học
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10109302
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109302 Phòng đọc mở 800-809 MƯƠI Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào