Thông tin đầu mục
DDC 959.7
Tác giả CN Trịnh Văn Thảo
Nhan đề Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954) : Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo ; Lê Thị Kim Tần dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2020
Mô tả vật lý 462tr. : bảng ; 24cm.
Tóm tắt Nghiên cứu xã hội học lịch sử về các thế hệ trí thức trong các bối cảnh, nhận diện các nhóm trí thức Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: 1862-1907, 1907-1925 và 1925-1975, khảo sát cụ thể tiểu sử và hành trình xã hội của ba thế hệ, những chuyển biến mang tính khủng hoảng hay thử thách của từng thế hệ trong bối cảnh đất nước, khu vực và thế giới
Thuật ngữ chủ đề Người Việt
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Trí thức
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xã hội
Tác giả(bs) CN Lê Thị Kim Tần
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117508
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130457
0022
00454A44C4E-D5D3-4533-B8EE-AE0D7653C7D9
005202205051019
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049850158|c230000đ
039|y20220505101952|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bBA
100 |aTrịnh Văn Thảo
245 |aBa thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954) : |bNghiên cứu lịch sử xã hội / |cTrịnh Văn Thảo ; Lê Thị Kim Tần dịch
260 |aHà Nội : |bTri thức, |c2020
300 |a462tr. : |bbảng ; |c24cm.
520 |aNghiên cứu xã hội học lịch sử về các thế hệ trí thức trong các bối cảnh, nhận diện các nhóm trí thức Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: 1862-1907, 1907-1925 và 1925-1975, khảo sát cụ thể tiểu sử và hành trình xã hội của ba thế hệ, những chuyển biến mang tính khủng hoảng hay thử thách của từng thế hệ trong bối cảnh đất nước, khu vực và thế giới
650 |aNgười Việt
650 |aLịch sử
653 |aTrí thức
653 |aNghiên cứu
653 |aViệt Nam
653 |aXã hội
700 |aLê Thị Kim Tần
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117508
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/bia t5 1/bathehetrithucnguoiviet (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117508 Phòng đọc mở 959.7 BA Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào