Thông tin đầu mục
DDC 324.2597
Tác giả CN Nguyễn, Duy Quý
Nhan đề 150 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản : Lý luận và thực tiễn / GS.TS. Nguyễn Duy Quý chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 510tr. ; 22cm
Tóm tắt Quan niệm duy vật về lịch sử, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và chính đảng của nó. Vị trí, vai trò, ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Tuyên ngôn cộng sản
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10102630
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(2): 20108751-2
000 00000nam a2200000 a 4500
0013063
0022
0043269
005201711041529
008 s1998 vm| vie
0091 0
020|c43000 đ
039|a20171104152921|bluyenvth|c20171021001815|dtinhtx|y20171013170626|zajclib
041|aVie
082|a324.2597|bMÔT
100|aNguyễn, Duy Quý|cGS, TS
245|a150 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản : |bLý luận và thực tiễn / |cGS.TS. Nguyễn Duy Quý chủ biên
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c1998
300|a510tr. ; |c22cm
520|aQuan niệm duy vật về lịch sử, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và chính đảng của nó. Vị trí, vai trò, ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn
653|aLí luận
653|aThực tiễn
653|aTuyên ngôn cộng sản
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10102630
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(2): 20108751-2
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20108751 Phòng mượn tư chọn 324.2597 MÔT Sách tham khảo 1
2 20108752 Phòng mượn tư chọn 324.2597 MÔT Sách tham khảo 2
3 10102630 Phòng đọc mở 324.2597 MÔT Sách tham khảo 3
Không có liên kết tài liệu số nào