Thông tin đầu mục
DDC ĐT4-KTĐC AEROBIC
Tác giả CN Lê, Cẩm Nhung
Nhan đề Aerobic với việc rèn luyện thể chất cho sinh viên (Đề tài định hướng giáo trình) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 /
Thông tin trách nhiệm Lê Cẩm Nhung (CNĐT)
Tóm tắt Khái quát chung về thể dục Aerobic; Kỹ thuật cơ bản và cách thức biên soạn bài thể dục Aerobic; Các bài tập bổ trợ môn thể dục Aerobic.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
Mô tả vật lý 103 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Aerobic
Từ khóa tự do Thể chất
Khoa Giáo dục đại cương và nghiệp vụ sư phạm
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Bôn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hà Thu
Tác giả(bs) CN Lê, Thế Quân
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102188
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130018
00244
0043C8915F3-D61C-4933-9303-5EBD90BB26F6
005202202281348
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20220228134834|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT4-KTĐC|bAEROBIC
100 |aLê, Cẩm Nhung
245 |aAerobic với việc rèn luyện thể chất cho sinh viên (Đề tài định hướng giáo trình) : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 / |cLê Cẩm Nhung (CNĐT)
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2021
300 |a103 tr. ; |c30 cm.
520 |aKhái quát chung về thể dục Aerobic; Kỹ thuật cơ bản và cách thức biên soạn bài thể dục Aerobic; Các bài tập bổ trợ môn thể dục Aerobic.
653 |aSinh viên
653 |aAerobic
653 |aThể chất
690 |aGiáo dục đại cương và nghiệp vụ sư phạm
700 |aPhạm, Văn Bôn|bThs|eThành viên
700 |aNguyễn, Thị Hà Thu|bNCS|eThành viên
700 |aLê, Thế Quân |bThs|eThành viên
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102188
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102188 Kho đề tài ĐT4-KTĐC AEROBIC Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào