Thông tin đầu mục
DDC ĐT18-XHH ANH
Tác giả CN Trương Thị Tuyết
Nhan đề Ảnh hưởng của các nhóm trên mạng xã hội đến hành vi của sinh viên ở Hà Nội hiện nay : ĐTNCKH Sinh viên /
Thông tin trách nhiệm Trương Thị Tuyết (CNĐT); GVHD: Lưu Hồng Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
Mô tả vật lý 73tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Ảnh hưởng
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Hành vi
Từ khóa tự do Nhóm
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80100523
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124129
00244
0040B93A708-8862-438D-A23D-573AD520786B
005201811101030
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20181110103014|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT18-XHH|bANH
100 |aTrương Thị Tuyết
245 |aẢnh hưởng của các nhóm trên mạng xã hội đến hành vi của sinh viên ở Hà Nội hiện nay : |bĐTNCKH Sinh viên / |cTrương Thị Tuyết (CNĐT); GVHD: Lưu Hồng Minh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2011
300 |a73tr. ; |c30 cm.
653 |aSinh viên
653 |aẢnh hưởng
653 |aMạng xã hội
653 |aHành vi
653 |aNhóm
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80100523
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100523 Kho đề tài ĐT18-XHH ANH Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào