Thông tin đầu mục
DDC 339
Tác giả CN Ngô, Thắng Lợi
Nhan đề Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội : Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam (Sách tham khảo) / Ngô Thắng Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011
Mô tả vật lý 290 tr. ; 20.5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Hoạch định
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Xã hội
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118387
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135098
0022
00420A50AEA-3B28-45BC-9832-B6A0857D3B25
005202406141053
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c54000đ
039|y20240614105334|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bHOACH
100 |aNgô, Thắng Lợi
245 |aHoạch định phát triển kinh tế - xã hội : |bLý luận và thực tiễn ở Việt Nam (Sách tham khảo) / |cNgô Thắng Lợi
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2011
300 |a290 tr. ; |c20.5 cm.
650 |aHoạch định
650 |aKinh tế
653 |aPhát triển
653 |aXã hội
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118387
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118387 Phòng đọc mở 339 HOACH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào