Thông tin đầu mục
DDC 320/320.1
Nhan đề Chính trị học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 282 tr ; 19 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi Học viện hành chính Quốc gia
Thuật ngữ chủ đề Chính trị học
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118385
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135096
0022
0046191066B-4A7A-480B-B756-BF31D7DDE05D
005202406120931
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20240612093141|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a320/320.1|bCHINH
245 |aChính trị học
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2001
300 |a282 tr ; |c19 cm.
500 |aĐTTS ghi Học viện hành chính Quốc gia
650 |aChính trị học
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118385
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118385 Phòng đọc mở 320/320.1 CHINH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào