Thông tin đầu mục
DDC 300-302
Tác giả CN Phạm, Tất Dong
Nhan đề Xã hội học / Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (ch.b)
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 326 tr ; 20.5 cm.
Tác giả(bs) CN Lê, Ngọc Hùng
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118378
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135090
0022
004EBF3DCE3-D20C-402B-A8DB-5E27532816EF
005202406061053
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c25000đ
039|y20240606105301|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a300-302|bXA
100 |aPhạm, Tất Dong
245 |aXã hội học / |cPhạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (ch.b)
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2006
300 |a326 tr ; |c20.5 cm.
700 |aLê, Ngọc Hùng
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118378
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118378 Phòng đọc mở 300-302 XA Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào