Thông tin đầu mục
DDC 951
Nhan đề Bạo chúa Trung Hoa / Đông A Sáng dịch, b.s.
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 316tr : ảnh ; 20 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về các bạo chúa Trung Quốc từ nhà Hạ tới nhà Thương, nhà Minh và nhà Thanh cũng như sự tàn bạo của họ
Thuật ngữ chủ đề Vua chúa
Thuật ngữ chủ đề Tội ác
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118376
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135089
0022
00440E34709-B40A-4196-8916-FFB480774205
005202406060952
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c35000đ
039|y20240606095251|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a951|bBAO
245 |aBạo chúa Trung Hoa / |cĐông A Sáng dịch, b.s.
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a316tr : |bảnh ; |c20 cm.
520 |aGiới thiệu về các bạo chúa Trung Quốc từ nhà Hạ tới nhà Thương, nhà Minh và nhà Thanh cũng như sự tàn bạo của họ
650 |aVua chúa
650 |aTội ác
653 |aTrung Quốc
653 |aLịch sử
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118376
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118376 Phòng đọc mở 951 BAO Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào