Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 300-302 NHUNG
    Những nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội và chính sách xã hội /
DDC 300-302
Tác giả CN Tương Lai
Nhan đề Những nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội và chính sách xã hội / Tương Lai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994
Mô tả vật lý 279tr ; 21 cm.
Tóm tắt Quá trình nghiên cứu xã hội và những chính sách xã hội trên nhiều lĩnh vực: Việc tiếp cận xã hội học về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; về con người và tiến bộ xã hội ở Quảng Nam - Đà Nẵng; Về khảo sát xã hội học ở Tây Nguyên. Những vấn đề tiếp cận xã hội học về chính sách xã hội dân số, gia đình, người cao tuổi...
Thuật ngữ chủ đề Chính sách xã hội
Thuật ngữ chủ đề Xã hội học
Từ khóa tự do Cơ cấu xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118375
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135088
0022
00435D1B266-CD99-433F-91ED-D2CE79B2D3B6
005202406060932
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|a20240606093228|bhangptt|y20240606093153|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a300-302|bNHUNG
100 |aTương Lai
245 |aNhững nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội và chính sách xã hội / |cTương Lai
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c1994
300 |a279tr ; |c21 cm.
520 |aQuá trình nghiên cứu xã hội và những chính sách xã hội trên nhiều lĩnh vực: Việc tiếp cận xã hội học về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; về con người và tiến bộ xã hội ở Quảng Nam - Đà Nẵng; Về khảo sát xã hội học ở Tây Nguyên. Những vấn đề tiếp cận xã hội học về chính sách xã hội dân số, gia đình, người cao tuổi...
650 |aChính sách xã hội
650 |aXã hội học
653 |aCơ cấu xã hội
653 |aViệt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118375
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118375 Phòng đọc mở 300-302 NHUNG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào