Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 324.2597 GIAO
    Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng :
DDC 324.2597
Nhan đề Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng : Dùng cho hệ cử nhân chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 494tr ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khoa Văn hoá xã hội chủ nghĩa
Tóm tắt Các bài giảng về lí luận văn hoá, đường lối văn hoá của Đảng; Bản chất, chức năng, truyền thống và giá trị cơ bản của văn hoá; Văn hoá trong mọi lĩnh vực: văn hoá giáo dục, văn hoá nghệ thuật, văn hoá thẩm mỹ ..
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Đường lối văn hóa
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118374
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135087
0021
004C6A6BF2A-A631-4BCC-9A16-1D7BFF74F331
005202406060928
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |c35000đ
039|a20240606092816|bhangptt|y20240606092648|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bGIAO
245 |aGiáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng : |bDùng cho hệ cử nhân chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2000
300 |a494tr ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khoa Văn hoá xã hội chủ nghĩa
520 |aCác bài giảng về lí luận văn hoá, đường lối văn hoá của Đảng; Bản chất, chức năng, truyền thống và giá trị cơ bản của văn hoá; Văn hoá trong mọi lĩnh vực: văn hoá giáo dục, văn hoá nghệ thuật, văn hoá thẩm mỹ ..
650 |aGiáo trình
650 |aĐường lối văn hóa
653 |aLí luận
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118374
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118374 Phòng đọc mở 324.2597 GIAO Giáo trình 1
Không có liên kết tài liệu số nào