Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 920 DI
    Di sản của Nizami Ganjavi dưới góc nhìn của chuyên gia Việt Nam và Azerbaijan
DDC 920
Nhan đề Di sản của Nizami Ganjavi dưới góc nhìn của chuyên gia Việt Nam và Azerbaijan
Thông tin xuất bản [knxb] : [knxb], [knxb]
Mô tả vật lý 102 tr. ; 20.5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nhà thơ
Thuật ngữ chủ đề Tiểu sử
Từ khóa tự do Azerbaijan
Từ khóa tự do Nizami Ganjavi
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118239
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(11): 20142588-98
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134969
0022
004328C47A0-89B8-4898-B362-743AF8F826E7
005202405031440
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240503144006|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a920|bDI
245 |aDi sản của Nizami Ganjavi dưới góc nhìn của chuyên gia Việt Nam và Azerbaijan
260 |a[knxb] : |b[knxb], |c[knxb]
300 |a102 tr. ; |c20.5 cm.
650 |aNhà thơ
650 |aTiểu sử
653 |aAzerbaijan
653 |aNizami Ganjavi
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118239
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(11): 20142588-98
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/disancuanizamithumbimage.jpg
890|a12|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118239 Phòng đọc mở 920 DI Sách tham khảo 1
2 20142588 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 2
3 20142589 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 3
4 20142590 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 4
5 20142591 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 5
6 20142592 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 6
7 20142593 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 7
8 20142594 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 8
9 20142595 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 9
10 20142596 Phòng mượn tư chọn 920 DI Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào