Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 330-334 HOAN
    Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc :
DDC 330-334
Tác giả CN Hà, Thị Hồng Vân
Nhan đề Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Hà, Thị Hồng Vân chủ biên,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020
Mô tả vật lý 362tr. ; 20.5cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Những nội dung chủ yếu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mai Phương
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Thảo
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90105011
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117204
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(5): 20140867-70, 20141481
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=1632
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129786
0022
00408BDBC09-90D9-4E3D-9A94-4DFA062123A0
005202302281428
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043080544|c70.000đ
039|a20230228142831|bhaoltp|y20211217163425|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a330-334|bHOAN
100 |aHà, Thị Hồng Vân|cTS
245 |aHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc : |bSách chuyên khảo / |cHà, Thị Hồng Vân chủ biên,...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2020
300 |a362tr. ; |c20.5cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Những nội dung chủ yếu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra
653 |aKinh tế thị trường
653 |aTrung Quốc
653 |aSách chuyên khảo
653 |aChủ nghĩa xã hội
700 |aNguyễn, Mai Phương
700 |aBùi, Thị Thu Hiền
700 |aHoàng, Văn Thảo
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90105011
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117204
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(5): 20140867-70, 20141481
856|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=1632
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/hoan thien the che kinh te (2)thumbimage.jpg
890|a7|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117204 Phòng đọc mở 330-334 HOAN Sách tham khảo 1
2 90105011 Kho chất lượng cao 330-334 HOAN Sách tham khảo 2
3 20140867 Phòng mượn tư chọn 330-334 HOAN Sách tham khảo 3
4 20140868 Phòng mượn tư chọn 330-334 HOAN Sách tham khảo 4
5 20140869 Phòng mượn tư chọn 330-334 HOAN Sách tham khảo 5
6 20140870 Phòng mượn tư chọn 330-334 HOAN Sách tham khảo 6
7 20141481 Phòng mượn tư chọn 330-334 HOAN Sách tham khảo 7
Không có liên kết tài liệu số nào