Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dững
Nhan đề Cơ sở lý luận báo chí / PGS,TS. Nguyễn Văn Dững
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 319tr ; 22cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Nội dung giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về hệ thống khái niệm cơ bản của lý luận báo chí, như về khái niệm và đặc điểm báo chí, bản chất hoạt động báo chí, đối tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí, về các chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí,...
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Báo chí
Môn học Xuất bản tạp chí, tập san
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200257
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100576-80, 90101272-6
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(65): 30123521-85
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10100257-8
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20104048-67
000 00000nam a2200000 a 4500
00112229
0021
00412848
005202211030948
008 s2013 vm| vie
0091 0
020|c90000đ
039|a20221103094911|bluyenvth|c20171027140045|dluyenvth|y20171013171815|zajclib
041|aVie
082|a070/070.4|b
100|aNguyễn, Văn Dững|cPGS,TS
245|aCơ sở lý luận báo chí / |cPGS,TS. Nguyễn Văn Dững
260|aH. : |bLao động, |c2013
300|a319tr ; |c22cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520|aNội dung giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về hệ thống khái niệm cơ bản của lý luận báo chí, như về khái niệm và đặc điểm báo chí, bản chất hoạt động báo chí, đối tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí, về các chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí,...
653|aLí luận
653|aBáo chí
692|aXuất bản tạp chí, tập san
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200257
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100576-80, 90101272-6
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(65): 30123521-85
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10100257-8
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20104048-67
890|a98|b163|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20104048 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 1 Hạn trả:11-11-2024
2 20104049 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 2
3 20104050 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 3 Hạn trả:23-09-2021
4 20104051 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 4
5 20104052 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 5
6 20104053 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 6
7 20104054 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 7
8 20104055 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 8
9 20104056 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 9
10 20104057 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 10
Không có liên kết tài liệu số nào