Thông tin đầu mục
DDC 327
Tác giả CN Vũ Dương Ninh
Nhan đề Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam : 1940-2010 / GS. Vũ Dương Ninh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 364tr.; 24cm
Tóm tắt Trình bày một cách hệ thống lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1940-2010 trải qua các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn tiến quá trình lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Từ khóa tự do Quan hệ đối ngoại
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quan hệ ngoại giao
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10103125-6
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20111712-5
000 00000nam a2200000 a 4500
0018566
0022
0049028
005201711091626
008 s2014 vm| vie
0091 0
020|c106.000đ
039|a20171109162555|bhangptt|c20171109103152|dhangptt|y20171013171335|zajclib
041|aVie
082|a327|bLICH
100|aVũ Dương Ninh
245|aLịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam : |b1940-2010 / |cGS. Vũ Dương Ninh
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2014
300|a364tr.; |c24cm
520|aTrình bày một cách hệ thống lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1940-2010 trải qua các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn tiến quá trình lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
653|aQuan hệ đối ngoại
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
653|aQuan hệ ngoại giao
653|aQuan hệ quốc tế
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10103125-6
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20111712-5
890|a6|b17|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20111712 Phòng mượn tư chọn 327 LICH Sách tham khảo 1 Hạn trả:22-08-2018
2 20111713 Phòng mượn tư chọn 327 LICH Sách tham khảo 2
3 20111714 Phòng mượn tư chọn 327 LICH Sách tham khảo 3 Hạn trả:07-08-2024
4 20111715 Phòng mượn tư chọn 327 LICH Sách tham khảo 4
5 10103125 Phòng đọc mở 327 LICH Sách tham khảo 5
6 10103126 Phòng đọc mở 327 LICH Sách tham khảo 6
Không có liên kết tài liệu số nào