Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 342-349 HÔN
    Hôn nhân và gia đình trong pháp luật triều Nguyễn
DDC 342-349
Tác giả CN Huỳnh, Công bá
Nhan đề Hôn nhân và gia đình trong pháp luật triều Nguyễn
Thông tin xuất bản Tp. Huế : Thuận Hóa, 2005
Mô tả vật lý 303 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Chế định về kết hôn trong pháp luật triều Nguyễn; CHế định về ly hôn trong pháp luật triều Nguyễn; Chế định về tứ hệ trong pháp luật triều Nguyễn; Đánh giá pháp luật triều Nguyễn và góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Hôn nhân
Từ khóa tự do Triều Nguyễn
Từ khóa tự do Gia đình
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118413
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135136
0022
004F43E3DA3-3B62-4DAD-8D80-CB02D0328906
005202406201046
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |cBSLT
039|y20240620104654|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a342-349|bHÔN
100 |aHuỳnh, Công bá
245 |aHôn nhân và gia đình trong pháp luật triều Nguyễn
260 |aTp. Huế : |bThuận Hóa, |c2005
300 |a303 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aChế định về kết hôn trong pháp luật triều Nguyễn; CHế định về ly hôn trong pháp luật triều Nguyễn; Chế định về tứ hệ trong pháp luật triều Nguyễn; Đánh giá pháp luật triều Nguyễn và góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay
650 |aPháp luật
650 |aHôn nhân
653 |aTriều Nguyễn
653 |aGia đình
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118413
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118413 Phòng đọc mở 342-349 HÔN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào