Thông tin đầu mục
DDC 959.7
Tác giả CN Đỗ, Văn Ninh
Nhan đề Thành cổ Việt Nam / Đỗ Văn Ninh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 theo bản in năm 1983
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 1983
Mô tả vật lý 179 tr. ; 20cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số công trình kiến trúc thành cổ tiêu biểu dưới thời Văn Lang, thời Đại Việt, thời Lê, thời nhà Nguyễn như: Thành Cổ Loa, thành Hoa Lư, thành Thăng Long, thành nhà Hồ, thành Đông Kinh, thành nhà Mạc, thành nhà Bầu...
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thành cổ
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118412
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135135
0022
004C3C35D76-4FE3-4DFB-80C7-F4E8D22C6D12
005202406201017
008081223s1983 vm| vie
0091 0
020 |cBSLT
039|y20240620101702|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bTHANH
100 |aĐỗ, Văn Ninh
245 |aThành cổ Việt Nam / |cĐỗ Văn Ninh
250 |aTái bản lần thứ 1 theo bản in năm 1983
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c1983
300 |a179 tr. ; |c20cm.
520 |aGiới thiệu một số công trình kiến trúc thành cổ tiêu biểu dưới thời Văn Lang, thời Đại Việt, thời Lê, thời nhà Nguyễn như: Thành Cổ Loa, thành Hoa Lư, thành Thăng Long, thành nhà Hồ, thành Đông Kinh, thành nhà Mạc, thành nhà Bầu...
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aThành cổ
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118412
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118412 Phòng đọc mở 959.7 THANH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào