Thông tin đầu mục
DDC 336
Nhan đề Kinh tế và tài chính công : Dành cho chương trình Sau đại học về kinh tế theo phương thức từ xa / Vũ Cường B.s
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2022
Mô tả vật lý 448 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tài chính công
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118411
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135134
0022
00448F82116-6FDF-4E99-83BD-1593FACB8481
005202406191105
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cBSLT
039|y20240619110502|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a336|bKINH
245 |aKinh tế và tài chính công : |bDành cho chương trình Sau đại học về kinh tế theo phương thức từ xa / |cVũ Cường B.s
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2022
300 |a448 tr. ; |c24 cm.
650 |aTài chính công
650 |aKinh tế
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118411
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118411 Phòng đọc mở 336 KINH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào