Thông tin đầu mục
DDC 658
Nhan đề Giáo trình Kiểm soát / B.s.: Nguyễn Ngọc Huyền (ch.b.), Trần Minh Cường, Nguyễn Công Viện...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018
Mô tả vật lý 553tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
Tóm tắt Trình bày nhập môn kiểm soát, hệ thống kiểm soát trong thiết kế, kiểm soát dự án đầu tư, kiểm soát tài chính và ngân sách, kiểm soát các nguồn lực đầu vào, kiểm soát quá trình sản xuất và tiêu thụ, kiểm soát ở các công ty
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản lí
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118410
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135133
0022
00416051568-BCD0-404D-87F6-7375E0C9DC20
005202406191046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |cBSLT
039|y20240619104610|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bGIAO
245 |aGiáo trình Kiểm soát / |cB.s.: Nguyễn Ngọc Huyền (ch.b.), Trần Minh Cường, Nguyễn Công Viện...
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2018
300 |a553tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
520 |aTrình bày nhập môn kiểm soát, hệ thống kiểm soát trong thiết kế, kiểm soát dự án đầu tư, kiểm soát tài chính và ngân sách, kiểm soát các nguồn lực đầu vào, kiểm soát quá trình sản xuất và tiêu thụ, kiểm soát ở các công ty
650 |aGiáo trình
650 |aKiểm soát
653 |aGiáo trình
653 |aQuản lí
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118410
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118410 Phòng đọc mở 658 GIAO Giáo trình 1
Không có liên kết tài liệu số nào