Thông tin đầu mục
DDC 900-909
Nhan đề Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / Bùi Văn Liêm, Hà Văn Tấn chủ biên, Hà Văn Phùng...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994
Mô tả vật lý 524tr : ảnh tư liệu ; 24cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Viện khảo cổ
Tóm tắt Lịch sử phát hiện và nghiên cứu các di tích văn hoá Đông Sơn. Di vật văn hoá; mội trường sống của cư dân; con người; nguồn gốc văn hoá. Các loại hình địa phương và các giai đoạn phát triển của văn hoá Đông Sơn. Văn hoá vật chất, đời sống tinh thần của con người Đông Sơn. Cấu trúc xã hội Đông Sơn. Văn hoá Đông Sơn và mối quan hệ trong khu vực
Thuật ngữ chủ đề Đông Sơn
Thuật ngữ chủ đề Khảo cổ
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hà, Văn Tấn
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Liêm
Tác giả(bs) CN Chử, Văn Tần
Tác giả(bs) CN Hà, Văn Phùng
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118409
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135132
0022
004DE7A25FE-0E7B-44C9-854E-BD995CBCE7C2
005202406191034
008081223s1994 vm| vie
0091 0
020 |cBSLT
039|y20240619103449|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a900-909|bVĂN
245 |aVăn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / |cBùi Văn Liêm, Hà Văn Tấn chủ biên, Hà Văn Phùng...
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c1994
300 |a524tr : ảnh tư liệu ; |c24cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Viện khảo cổ
520 |aLịch sử phát hiện và nghiên cứu các di tích văn hoá Đông Sơn. Di vật văn hoá; mội trường sống của cư dân; con người; nguồn gốc văn hoá. Các loại hình địa phương và các giai đoạn phát triển của văn hoá Đông Sơn. Văn hoá vật chất, đời sống tinh thần của con người Đông Sơn. Cấu trúc xã hội Đông Sơn. Văn hoá Đông Sơn và mối quan hệ trong khu vực
650 |aĐông Sơn
650 |aKhảo cổ
653 |aViệt Nam
700 |aHà, Văn Tấn
700 |aBùi, Văn Liêm
700 |aChử, Văn Tần
700 |aHà, Văn Phùng
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118409
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118409 Phòng đọc mở 900-909 VĂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào