Thông tin đầu mục
DDC ĐT7-NN ĐÊ
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương
Nhan đề Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh kinh tế - thương mại (Dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) : Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Hương CNĐT; Thư ký đề tài: Phạm Thị Hà; Thành viên: Hoàng Thị Dung, Phạm Thu Giang,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 15tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Đề cương chi tiết
Từ khóa tự do Kinh tế
Khoa Ngoại ngữ
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hà
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Giang
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102834
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135127
00244
00434949D81-AC74-48EB-A583-A783545194BD
005202406191010
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20240619101028|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT7-NN|bĐÊ
100 |aNguyễn, Thị Hương
245 |aĐề cương chi tiết học phần Tiếng Anh kinh tế - thương mại (Dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) : |bThực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia / |cNguyễn Thị Hương CNĐT; Thư ký đề tài: Phạm Thị Hà; Thành viên: Hoàng Thị Dung, Phạm Thu Giang,...
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a15tr. ; |c30 cm.
653 |aThương mại
653 |aTiếng Anh
653 |aĐề cương chi tiết
653 |aKinh tế
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aPhạm, Thị Hà|bThS|eThư ký đề tài
700 |aHoàng, Thị Dung|bThS|eThành viên
700 |aPhạm, Thu Giang|bThS|eThành viên
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102834
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102834 Kho đề tài ĐT7-NN ĐÊ Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào