Thông tin đầu mục
DDC ĐT11-QHQT GIAO
Tác giả CN Lưu, Thúy Hồng
Nhan đề Giáo trình English for international relations intermediate level (Dành cho sinh viên ngành Quan hệ quốc tế) : Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia /
Thông tin trách nhiệm Lưu Thúy Hồng CNĐT; Thư ký đề tài: Nguyễn Thị Thu Hà (1989); Thành viên: Lê Lena, Nguyễn Thị Thùy Trang,...
Tóm tắt "English for International Relations - Intermediate Level" is a comprehensive guide tailored for students at the Faculty of International Affairs (FIA), Academy of Journalism and Communication (AJC) and others pursuing studies in international relations who seek to refine their English language proficiency in this specialized field.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 301tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Khoa Quan hệ quốc tế
Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thùy Trang
Tác giả(bs) CN Lê Lena
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà (1989)
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102832
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135125
00244
0042350C4F8-B1A9-41E0-9711-293EE115CBC5
005202406191001
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20240619100140|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT11-QHQT|bGIAO
100 |aLưu, Thúy Hồng
245 |aGiáo trình English for international relations intermediate level (Dành cho sinh viên ngành Quan hệ quốc tế) : |bThực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia / |cLưu Thúy Hồng CNĐT; Thư ký đề tài: Nguyễn Thị Thu Hà (1989); Thành viên: Lê Lena, Nguyễn Thị Thùy Trang,...
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a301tr. ; |c30 cm.
520 |a"English for International Relations - Intermediate Level" is a comprehensive guide tailored for students at the Faculty of International Affairs (FIA), Academy of Journalism and Communication (AJC) and others pursuing studies in international relations who seek to refine their English language proficiency in this specialized field.
653 |aGiáo trình
653 |aTiếng Anh
653 |aQuan hệ quốc tế
690 |aQuan hệ quốc tế
691 |aQuan hệ quốc tế
700 |aNguyễn, Thị Thùy Trang|bTS|eThành viên
700 |aLê Lena|bTS|eThành viên
700 |aNguyễn, Thị Thu Hà (1989)|bTS|eThư ký đề tài
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102832
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/de tai khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102832 Kho đề tài ĐT11-QHQT GIAO Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào