Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 160-169 PHƯƠNG
    Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học /
DDC 160-169
Tác giả CN Vương, Tất Đạt
Nhan đề Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học / Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006
Mô tả vật lý 211tr. ; 21cm
Tóm tắt Đối tượng và ý nghĩa của logic học; Các loại khái niệm; Đặc trưng chung của phán đoán. Các qui luật cơ bản của logic hình thức. Suy luận và suy diễn. Quy nạp và tương tự, chứng minh và bác bỏ
Thuật ngữ chủ đề Logic hình thức
Thuật ngữ chủ đề Logic hình học
Từ khóa tự do Logic biện chứng
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Hà
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118381
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135093
0022
004402D599E-8A89-4EC4-A9B2-7312F1ADD119
005202406061347
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c26000đ
039|y20240606134730|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a160-169|bPHƯƠNG
100 |aVương, Tất Đạt
245 |aPhương pháp giải các bài tập của Lôgic học / |cVương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2006
300 |a211tr. ; |c21cm
520 |aĐối tượng và ý nghĩa của logic học; Các loại khái niệm; Đặc trưng chung của phán đoán. Các qui luật cơ bản của logic hình thức. Suy luận và suy diễn. Quy nạp và tương tự, chứng minh và bác bỏ
650 |aLogic hình thức
650 |aLogic hình học
653 |aLogic biện chứng
653 |aBài tập
700 |aBùi, Văn Quân
700 |aNguyễn, Thị Vân Hà
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118381
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118381 Phòng đọc mở 160-169 PHƯƠNG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào