Thông tin đầu mục
DDC 959.7
Tác giả CN Hoà, Chính Tử
Nhan đề Truyện xưa nước nam. Tập 1, Những thế đất nổi tiếng (Trùng đính thiên Nam danh địa) / Hoà Chính Tử
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 499 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tác phẩm ghi chép về những thế đất nổi tiếng phát về khoa bảng (những người đỗ đại khoa) như các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, tiến sĩ thuộc các thời kì Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc và Lê Trung Hưng; trình bày một số vấn đề lý luận về phong thuỷ như địa cục, thuỷ khẩu, long, huyệt, sa, thuỷ, ..
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam
Tác giả(bs) CN Trịnh, Khắc Mạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Khánh
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10118369-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135085
0022
004A8798981-8845-4192-913F-2861DA33BA6C
005202406051117
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045449929|cSb
039|y20240605111731|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bTRUYÊN
100 |aHoà, Chính Tử
245 |aTruyện xưa nước nam. |nTập 1, |pNhững thế đất nổi tiếng (Trùng đính thiên Nam danh địa) / |cHoà Chính Tử
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a499 tr. ; |c24 cm.
520 |aTác phẩm ghi chép về những thế đất nổi tiếng phát về khoa bảng (những người đỗ đại khoa) như các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, tiến sĩ thuộc các thời kì Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc và Lê Trung Hưng; trình bày một số vấn đề lý luận về phong thuỷ như địa cục, thuỷ khẩu, long, huyệt, sa, thuỷ, ..
650 |aLịch sử
650 |aViệt Nam
700 |aTrịnh, Khắc Mạnh
700 |aNguyễn, Quốc Khánh
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10118369-70
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/truỹenuanuocnamtap1thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118369 Phòng đọc mở 959.7 TRUYÊN Sách tham khảo 1
2 10118370 Phòng đọc mở 959.7 TRUYÊN Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào