Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Lê, Vũ Điệp
Nhan đề Hệ sinh thái truyền hình / Lê Vũ Điệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023
Mô tả vật lý 297 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những hướng nghiên cứu cơ bản về truyền hình hiện đại; nhận thức từ phương diện lý luận về hệ sinh thái truyền hình; truyền hình hiện đại trong thời đại mới; các trường hợp điển hình trên thế giới; ứng dụng bước đầu của hệ sinh thái truyền hình tại Việt Nam (giai đoạn từ 2015 - 2022); hệ sinh thái truyền hình và xu hướng phát triển
Thuật ngữ chủ đề Hệ sinh thái
Thuật ngữ chủ đề Truyền hình
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Hiện đại
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10118367-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135084
0022
004B4D3AF76-E40D-41AD-841E-41FDD176E376
005202406051104
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048080150|c155000đ
039|y20240605110423|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|b
100 |aLê, Vũ Điệp
245 |aHệ sinh thái truyền hình / |cLê Vũ Điệp
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2023
300 |a297 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu những hướng nghiên cứu cơ bản về truyền hình hiện đại; nhận thức từ phương diện lý luận về hệ sinh thái truyền hình; truyền hình hiện đại trong thời đại mới; các trường hợp điển hình trên thế giới; ứng dụng bước đầu của hệ sinh thái truyền hình tại Việt Nam (giai đoạn từ 2015 - 2022); hệ sinh thái truyền hình và xu hướng phát triển
650 |aHệ sinh thái
650 |aTruyền hình
653 |aBáo chí
653 |aHiện đại
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10118367-8
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/héinhthaitruyenhinhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118367 Phòng đọc mở 070/070.4 HÊ Sách tham khảo 1
2 10118368 Phòng đọc mở 070/070.4 HÊ Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào