Thông tin đầu mục
DDC 327
Tác giả CN Phạm, Minh Sơn
Nhan đề Giáo trình quan hệ quốc tế / Phạm Minh Sơn, Lưu Thúy Hồng (đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả vật lý 344 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Đề cập những khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế, những vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại, từ đó phân tích tác động của nó đối với chính sách đối ngoại và quá trình hội nhập của khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ quốc tế
Tác giả(bs) CN Lưu, Thúy Hồng
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(78): 30151804-81
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10118125-6
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20142507-26
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134888
0021
004693C0C22-52CE-44EC-84E6-66CC2598E4DD
005202404261124
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045791332|c101000đ
039|a20240426112433|bluyenvth|y20240318103407|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a327|bGIAO
100 |aPhạm, Minh Sơn
245 |aGiáo trình quan hệ quốc tế / |cPhạm Minh Sơn, Lưu Thúy Hồng (đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2023
300 |a344 tr. ; |c24 cm.
520 |aĐề cập những khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế, những vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại, từ đó phân tích tác động của nó đối với chính sách đối ngoại và quá trình hội nhập của khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng
650 |aGiáo trình
650 |aQuan hệ quốc tế
700 |aLưu, Thúy Hồng
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(78): 30151804-81
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10118125-6
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20142507-26
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/giaotrinhquanhequoctethumbimage.jpg
890|a100|b15|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118125 Phòng đọc mở 327 GIAO Giáo trình 1
2 10118126 Phòng đọc mở 327 GIAO Giáo trình 2
3 20142507 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 3
4 20142508 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 4
5 20142509 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 5 Hạn trả:30-09-2024
6 20142510 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 6
7 20142511 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 7 Hạn trả:30-09-2024
8 20142512 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 8
9 20142513 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 9
10 20142514 Phòng mượn tư chọn 327 GIAO Giáo trình 10
Không có liên kết tài liệu số nào