Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Trần, Đình Ba
Nhan đề Đằng sau mặt báo : Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945 / Trần Đình Ba
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 535 tr. : ảnh ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng hợp chân dung của những tờ báo nổi tiếng từng tồn tại trong lịch sử báo chí nước nhà từ khi tờ báo đầu tiên ra đời nửa cuối thế kỷ XIX cho đến năm 1945 phân chia theo vị trí địa lý vùng miền. Đề cập đến những hoạt động liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ báo chí xưa lấy dẫn chứng từ chính các tờ báo cũ
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118119
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134884
0022
0045F167DC2-7E6B-430B-B357-AC8B5FACBFDC
005202402280956
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043770629|c220000đ
039|y20240228095607|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|bĐĂNG
100 |aTrần, Đình Ba
245 |aĐằng sau mặt báo : |bHồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945 / |cTrần Đình Ba
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a535 tr. : |bảnh ; |c24 cm.
520 |aTổng hợp chân dung của những tờ báo nổi tiếng từng tồn tại trong lịch sử báo chí nước nhà từ khi tờ báo đầu tiên ra đời nửa cuối thế kỷ XIX cho đến năm 1945 phân chia theo vị trí địa lý vùng miền. Đề cập đến những hoạt động liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ báo chí xưa lấy dẫn chứng từ chính các tờ báo cũ
650 |aBáo chí
650 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118119
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/dangsaumatbaothumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118119 Phòng đọc mở 070/070.4 ĐĂNG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào