Thông tin đầu mục
DDC 150-158
Nhan đề Tâm lý học trong nháy mắt =. Psychology express / Tập 5, Tâm lý học phát triển : Hương Nguyễn (ch.b.), Đức Phạm, Vy Đặng...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2017
Mô tả vật lý 283 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề chung về sự phát triển của con người, những vấn đề về sinh lý, nhận thức, xã hội...
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học phát triển
Từ khóa tự do Con người
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118118
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134882
0022
004C073C5AA-27EA-4643-B2B8-5298693A30F1
005202402280924
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978604850043|c109000đ
039|y20240228092454|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a150-158|bTÂM
245 |aTâm lý học trong nháy mắt =. |nTập 5, |pTâm lý học phát triển : |bPsychology express / |cHương Nguyễn (ch.b.), Đức Phạm, Vy Đặng...
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2017
300 |a283 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu những vấn đề chung về sự phát triển của con người, những vấn đề về sinh lý, nhận thức, xã hội...
650 |aTâm lí học
650 |aTâm lí học phát triển
653 |aCon người
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118118
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/tamlyhoctrongnhaymat5thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118118 Phòng đọc mở 150-158 TÂM Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào