Thông tin đầu mục
DDC 150-158
Nhan đề Tâm lý học trong nháy mắt =. Psychology express / Tập 4, Tâm lý học dị thường : Hương Nguyễn (ch.b.), Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Đỗ Khả Tú, Nguyễn Thanh Hà ; Beautiful Mind Vietnam b.s., dịch ; Minh hoạ: Quốc Thắng...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2017
Mô tả vật lý 305 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề chung về tâm lý học xã hội và sức khoẻ tâm lý ở Việt Nam. Phân tích một số chứng rối loạn thần kinh - những nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị: Rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tâm phần phân liệt, rối loạn biếng ăn, rối loạn sử dụng chất gây nghiện...
Thuật ngữ chủ đề Sức khoẻ tâm lí
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Từ khóa tự do Rối loạn thần kinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khánh Linh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đỗ Khả Tú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118117
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134881
0022
0047BA4ADFD-463C-4903-9EB9-F2A46B392948
005202402280858
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048845605|c108000đ
039|a20240228085810|bhangptt|y20240228085603|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a150-158|bTÂM
245 |aTâm lý học trong nháy mắt =. |nTập 4, |pTâm lý học dị thường : |bPsychology express / |cHương Nguyễn (ch.b.), Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Đỗ Khả Tú, Nguyễn Thanh Hà ; Beautiful Mind Vietnam b.s., dịch ; Minh hoạ: Quốc Thắng...
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2017
300 |a305 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu những vấn đề chung về tâm lý học xã hội và sức khoẻ tâm lý ở Việt Nam. Phân tích một số chứng rối loạn thần kinh - những nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị: Rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tâm phần phân liệt, rối loạn biếng ăn, rối loạn sử dụng chất gây nghiện...
650 |aSức khoẻ tâm lí
650 |aTâm lí học
653 |aRối loạn thần kinh
700 |aNguyễn Khánh Linh
700 |aNguyễn Đỗ Khả Tú
700 |aNguyễn Thanh Hà
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118117
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/tamlyhoctrongnhaymat4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118117 Phòng đọc mở 150-158 TÂM Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào