Thông tin đầu mục
DDC 495.1
Nhan đề Giáo trình Hán ngữ 5. Tập 3 - Quyển thượng / B.d Trần Thị Thanh Liêm, Tạ Thị Xuân Hương, Dương Thị Mỹ Linh...
Lần xuất bản Tái bản lần 6 - Phiên bản mới
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 191 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Hán ngữ
Môn học Tiếng Trung học phần 3
Địa chỉ HVBCTTKho Ngoại văn(1): 40102257
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134878
0021
004313D8E37-0EBF-45DD-B5CA-72333BCFCC3C
005202402271455
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043960860|c128000đ
039|y20240227145520|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a495.1|bGIAO
245 |aGiáo trình Hán ngữ 5. |nTập 3 - Quyển thượng / |cB.d Trần Thị Thanh Liêm, Tạ Thị Xuân Hương, Dương Thị Mỹ Linh...
250 |a Tái bản lần 6 - Phiên bản mới
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a191 tr. ; |c27 cm.
650 |aTiếng Trung Quốc
650 |aGiáo trình
653 |aHán ngữ
692|aTiếng Trung học phần 3
852|aHVBCTT|bKho Ngoại văn|j(1): 40102257
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/gthanngu5tap3quyenthuongphienbanmoithumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40102257 Kho Ngoại văn 495.1 GIAO Giáo trình 1
Không có liên kết tài liệu số nào