Thông tin đầu mục
DDC 495.1
Nhan đề Giáo trình Hán ngữ 3. Tập 2 - Quyển thượng / B.d Trần Thị Thanh Liêm...
Lần xuất bản Tái bản lần 6 - Phiên bản mới
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 174 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Hán ngữ
Môn học Tiếng Trung học phần 3
Địa chỉ HVBCTTKho Ngoại văn(1): 40102255
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134876
0021
00480433559-B96A-4FDA-97D7-AB7A35CD5F24
005202402271451
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043960846|c116000đ
039|a20240227145133|bhangptt|y20240227144226|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a495.1|bGIAO
245 |aGiáo trình Hán ngữ 3. |nTập 2 - Quyển thượng / |cB.d Trần Thị Thanh Liêm...
250 |aTái bản lần 6 - Phiên bản mới
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a174 tr. ; |c27 cm.
650 |aTiếng Trung Quốc
650 |aGiáo trình
653 |aHán ngữ
692|aTiếng Trung học phần 3
852|aHVBCTT|bKho Ngoại văn|j(1): 40102255
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/gthannguphienbanmoitap2quyenthuong3thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40102255 Kho Ngoại văn 495.1 GIAO Giáo trình 1
Không có liên kết tài liệu số nào