Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 070/070.4 BAO
    Báo chí, truyền thông - Những góc tiếp cận :
DDC 070/070.4
Tác giả CN Trần, Bá Dung
Nhan đề Báo chí, truyền thông - Những góc tiếp cận : Lý thuyết - Kỹ năng - Đạo đức / Trần Bá Dung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022
Mô tả vật lý 447 tr. ; cm.
Tóm tắt Gồm các bài viết cung cấp một số kiến thức về lý thuyết, một số kinh nghiệm và kỹ năng làm báo, đạo đức nghề báo, ở các góc tiếp cận riêng của tác giả: Về xu thế vận động của truyền thông đại chúng, những cách tiếp cận trong nghiên cứu công chúng - người tiếp nhận, phân tích tác phẩm báo chí điều tra, làm thế nào để đi tới tận cùng của vấn đề, đạo đức trong phản biện báo chí...
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Thuật ngữ chủ đề Truyền thông
Từ khóa tự do Bài viết
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118114
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134873
0022
004949CCEA8-552A-4928-A15F-A9E5FA77C891
005202402261534
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048072339|c215000đ
039|y20240226153438|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|bBAO
100 |aTrần, Bá Dung
245 |aBáo chí, truyền thông - Những góc tiếp cận : |bLý thuyết - Kỹ năng - Đạo đức / |cTrần Bá Dung
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2022
300 |a447 tr. ; |ccm.
520 |aGồm các bài viết cung cấp một số kiến thức về lý thuyết, một số kinh nghiệm và kỹ năng làm báo, đạo đức nghề báo, ở các góc tiếp cận riêng của tác giả: Về xu thế vận động của truyền thông đại chúng, những cách tiếp cận trong nghiên cứu công chúng - người tiếp nhận, phân tích tác phẩm báo chí điều tra, làm thế nào để đi tới tận cùng của vấn đề, đạo đức trong phản biện báo chí...
650 |aBáo chí
650 |aTruyền thông
653 |aBài viết
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118114
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasacht12924/baochitruyenthongnhunggoctiepcanthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118114 Phòng đọc mở 070/070.4 BAO Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào