Thông tin đầu mục
DDC 070.5
Tác giả CN Trần, Văn Hải
Nhan đề Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
Mô tả vật lý 238 tr ; 19 cm
Phụ chú Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xuất bản
Tóm tắt Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Từ khóa tự do Xuất bản
Từ khóa tự do Sách
Khoa Xuất bản
Môn học Lịch sử Xuất bản sách
Môn học Biên tập sách thiếu nhi
Môn học Các phương tiện truyền thông trong hoạt động xuất bản
Môn học Cơ sở lý luận xuất bản
Môn học Quản lý nhà nước về xuất bản
Môn học Tổ chức bản thảo
Môn học Trình bày và minh họa xuất bản phẩm
Môn học Marketing xuất bản
Môn học Kinh doanh xuất bản phẩm
Môn học Đồ họa xuất bản
Môn học Biên tập sách chính trị - pháp luật
Môn học Những vấn đề nhạy cảm trong công tác biên tập hiện nay
Môn học Biên tập sách văn học
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200330
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(76): 30106727-802
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10100557
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20100626-45
Tệp tin điện tử http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4679
000 00000nam a2200000 a 4500
0013394
0022
0043609
005202211071543
008 s2007 vm| vie
0091 0
039|a20221107154353|bluyenvth|c20221107154218|dluyenvth|y20171013170653|zajclib
041|aVie
082|a070.5|bLY
100|aTrần, Văn Hải
245|aLý luận nghiệp vụ xuất bản. |nT.1 / |cPGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
260|aH. : |bVăn hóa - Thông tin, |c2007
300|a238 tr ; |c19 cm
500|aHọc viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xuất bản
520|aKhái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
653|aLí luận
653|aNghiệp vụ
653|aXuất bản
653|aSách
690|aXuất bản
692|aLịch sử Xuất bản sách
692|aBiên tập sách thiếu nhi
692|aCác phương tiện truyền thông trong hoạt động xuất bản
692|aCơ sở lý luận xuất bản
692|aQuản lý nhà nước về xuất bản
692|aTổ chức bản thảo
692|aTrình bày và minh họa xuất bản phẩm
692|aMarketing xuất bản
692|aKinh doanh xuất bản phẩm
692|aĐồ họa xuất bản
692|aBiên tập sách chính trị - pháp luật
692|aNhững vấn đề nhạy cảm trong công tác biên tập hiện nay
692|aBiên tập sách văn học
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200330
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(76): 30106727-802
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10100557
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20100626-45
856|uhttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4679
890|a98|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100626 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 1 Hạn trả:26-06-2024
2 20100627 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 2
3 20100628 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 3
4 20100629 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 4
5 20100630 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 5
6 20100631 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 6
7 20100632 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 7
8 20100633 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 8
9 20100634 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 9 Hạn trả:07-06-2024
10 20100635 Phòng mượn tư chọn 070.5 LY Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào