Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý thông tin về hoạt động nhân đạo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát trên 3 đơn vị báo mạng điện tử Laodong.vn, VietNamnet.vn và Dantri.com.vn trong thời gian năm 2021).
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Trần, Thị Kiều
Nhan đề Quản lý thông tin về hoạt động nhân đạo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát trên 3 đơn vị báo mạng điện tử Laodong.vn, VietNamnet.vn và Dantri.com.vn trong thời gian năm 2021). LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí truyền thông / 8320102 : Trần Thị Kiều; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thương Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 110tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thông tin về hoạt động nhân đạo tại một số tờ báo mạng điện tử, mô tả thực trạng, đánh giá thành công và hạn chế, luận văn đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý thông tin về hoạt động nhân đạo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Quản lí thông tin
Từ khóa tự do Nhân đạo
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Báo mạng điện tử
Khoa Báo chí
Chuyên ngành Quản lý Báo chí truyền thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thương Huyền
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105502
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133812
00242
00473A60B40-DE9A-402A-97E1-AF83CF61D884
005202404191508
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240419150801|bluyenvth|c20240116103443|ddonntl|y20240116102001|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aTrần, Thị Kiều
245 |aQuản lý thông tin về hoạt động nhân đạo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát trên 3 đơn vị báo mạng điện tử Laodong.vn, VietNamnet.vn và Dantri.com.vn trong thời gian năm 2021). |n8320102 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí truyền thông / |cTrần Thị Kiều; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thương Huyền
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a110tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thông tin về hoạt động nhân đạo tại một số tờ báo mạng điện tử, mô tả thực trạng, đánh giá thành công và hạn chế, luận văn đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý thông tin về hoạt động nhân đạo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
653 |aQuản lí thông tin
653 |aNhân đạo
653|aViệt Nam
653|aBáo mạng điện tử
690 |aBáo chí
691 |aQuản lý Báo chí truyền thông
700 |aNguyễn, Thị Thương Huyền|cTS |eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105502
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105502 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào