Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV19-PTTH QUAN
    Quản lý sản xuất chương trình phát thanh cấp huyện tại Hải Dương trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
DDC LV19-PTTH
Tác giả CN Đào, Thị Thanh Hoa
Nhan đề Quản lý sản xuất chương trình phát thanh cấp huyện tại Hải Dương trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / 8320102 : Đào Thị Thanh Hoa; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Trí Nhiệm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 139tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở hệ thống một số lý luận về quản lý phát thanh, tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài với mục đích nghiên cứu thực trạng quản lý sản xuất các chương trình phát thanh cấp huyện tại tỉnh Hải Dương trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia; Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản giúp tăng cường hiệu quả quản lý sản xuất chương trình phát thanh cấp huyện, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
Từ khóa tự do Sản xuất chương trình
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Chuyển đổi số
Từ khóa tự do Hải Dương
Từ khóa tự do Phát thanh
Khoa Báo chí
Chuyên ngành Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trí Nhiệm
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105501
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133811
00242
004EC90153A-8C8E-49ED-B141-7D351BC744A5
005202401161001
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20240116100141|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV19-PTTH|bQUAN
100 |aĐào, Thị Thanh Hoa
245 |aQuản lý sản xuất chương trình phát thanh cấp huyện tại Hải Dương trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. |n8320102 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / |cĐào Thị Thanh Hoa; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Trí Nhiệm
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a139tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở hệ thống một số lý luận về quản lý phát thanh, tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài với mục đích nghiên cứu thực trạng quản lý sản xuất các chương trình phát thanh cấp huyện tại tỉnh Hải Dương trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia; Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản giúp tăng cường hiệu quả quản lý sản xuất chương trình phát thanh cấp huyện, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
653 |aSản xuất chương trình
653 |aQuản lí
653|aChuyển đổi số
653|aHải Dương
653|aPhát thanh
690 |aBáo chí
691 |aQuản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử
700 |aNguyễn, Trí Nhiệm|cTS |eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105501
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105501 Kho luận văn LV19-PTTH QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào