Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Trần, Viết Phương
Nhan đề Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / 8320101 : Trần Viết Phương; Người hướng dẫn KH: Lê Thị Nhã
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 139tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở lý luận về QLNN về báo chí ở địa phương, luận văn tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN về báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN về báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Lào Cai
Khoa Báo chí
Chuyên ngành Quản lý Báo chí Truyền thông
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Nhã
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105499
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133809
00242
004F3D56BB7-60A2-4A76-BF2B-FDC1178CA5B9
005202401151432
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20240115143256|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aTrần, Viết Phương
245 |aQuản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / |cTrần Viết Phương; Người hướng dẫn KH: Lê Thị Nhã
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a139tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở lý luận về QLNN về báo chí ở địa phương, luận văn tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN về báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN về báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
653 |aBáo chí
653 |aQuản lí nhà nước
653|aLào Cai
690 |aBáo chí
691 |aQuản lý Báo chí Truyền thông
700 |a Lê, Thị Nhã|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105499
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105499 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào