Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV20-QTTT QUAN
    Quản trị hoạt động truyền thông cho sản phẩm tài chính của các công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam (Khảo sát hoạt động truyền thông cho sản phẩm tại Mcredit, Fe Credit, Home Credit trong năm 2020).
DDC LV20-QTTT
Tác giả CN Trịnh, Thị Thùy
Nhan đề Quản trị hoạt động truyền thông cho sản phẩm tài chính của các công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam (Khảo sát hoạt động truyền thông cho sản phẩm tại Mcredit, Fe Credit, Home Credit trong năm 2020). LVThS Quan hệ Công chúng. CN: Quản trị truyền thông / 8320108 : Trịnh Thị Thùy; Người hướng dẫn KH: Vũ Thị Kim Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 133tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản trị truyền thông cho sản phẩm tài chính của công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, tác giả đã tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động quản trị truyền thông cho sản phẩm Tài chính của 03 công ty tài chính tiêu biểu là: Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit). Qua đó, đánh giá thực trạng và kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động quản trị truyền thông cho sản phẩm tài chính tại các công ty tài chính tiêu dùng.
Từ khóa tự do Sản phẩm
Từ khóa tự do Quản trị truyền thông
Từ khóa tự do Công ty tài chính tiêu dùng
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Việt Nam
Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo
Chuyên ngành Quản trị truyền thông
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Kim Hoa
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105497
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133807
00242
00441E81E93-0956-445D-BE27-6EC55A700793
005202404221605
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240422160547|bluyenvth|y20240115141129|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV20-QTTT|bQUAN
100 |aTrịnh, Thị Thùy
245 |aQuản trị hoạt động truyền thông cho sản phẩm tài chính của các công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam (Khảo sát hoạt động truyền thông cho sản phẩm tại Mcredit, Fe Credit, Home Credit trong năm 2020). |n8320108 : |bLVThS Quan hệ Công chúng. CN: Quản trị truyền thông / |cTrịnh Thị Thùy; Người hướng dẫn KH: Vũ Thị Kim Hoa
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a133tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản trị truyền thông cho sản phẩm tài chính của công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, tác giả đã tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động quản trị truyền thông cho sản phẩm Tài chính của 03 công ty tài chính tiêu biểu là: Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit). Qua đó, đánh giá thực trạng và kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động quản trị truyền thông cho sản phẩm tài chính tại các công ty tài chính tiêu dùng.
653 |aSản phẩm
653 |aQuản trị truyền thông
653|aCông ty tài chính tiêu dùng
653|aTài chính
653|aViệt Nam
690 |aQuan hệ Công chúng và Quảng cáo
691 |aQuản trị truyền thông
700 |aVũ, Thị Kim Hoa|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105497
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105497 Kho luận văn LV20-QTTT QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào