Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV13-XHH ĐANH
    Đánh giá về dự án lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (khảo sát giai đoạn 2015 – 2020).
DDC LV13-XHH
Tác giả CN Đặng, Minh Anh
Nhan đề Đánh giá về dự án lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (khảo sát giai đoạn 2015 – 2020). LVThS Xã hội học. CN: Xã hội học / 8310301 : Đặng Minh Anh; Người hướng dẫn KH: Phạm Hương Trà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 114tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn từ thực trạng các hoạt động lồng ghép thông tin biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại HVBCTT trong 5 năm (2015 đến 2020), đề tài đánh giá ưu điểm, hạn chế của hoạt động. Trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện hiệu quả hơn dự án lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu tại Học viện.
Từ khóa tự do Dự án
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Khoa Xã hội học và Phát triển
Chuyên ngành Xã hội học
Tác giả(bs) CN Phạm, Hương Trà
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105494
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133804
00242
0041E4B740A-43F6-4D20-9138-0769ED2F58F7
005202404221610
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20240422161003|bluyenvth|c20240115084510|ddonntl|y20240115083814|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV13-XHH|bĐANH
100 |aĐặng, Minh Anh
245 |aĐánh giá về dự án lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (khảo sát giai đoạn 2015 – 2020). |n8310301 : |bLVThS Xã hội học. CN: Xã hội học / |cĐặng Minh Anh; Người hướng dẫn KH: Phạm Hương Trà
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a114tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn từ thực trạng các hoạt động lồng ghép thông tin biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại HVBCTT trong 5 năm (2015 đến 2020), đề tài đánh giá ưu điểm, hạn chế của hoạt động. Trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện hiệu quả hơn dự án lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu tại Học viện.
653 |aDự án
653 |aGiảng dạy
653 |aBiến đổi khí hậu
653|aHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
690 |aXã hội học và Phát triển
691 |aXã hội học
700 |aPhạm, Hương Trà|cPGS.TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105494
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105494 Kho luận văn LV13-XHH ĐANH Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào